چت روم
  • بازدید : 423 views
  • بدون نظر

vنحوه بدست آوردن مرکز تصوير و آبجکت :

×  براي بدست آوردن مرکز تصوير از روش زير استفاده مي شود :

به اين معني که تعداد پيکسل هاي ماتريس در سطر و تعداد پيکسل هاي ماتريس در ستون تقسيم بر ۲ دقيقا i , j پيکسل مرکز تصوير خواهد بود .

×  براي بدست آوردن مرکز آبجکت بايد به صورت زير عمل کرد :

 

مساحت آبجکت را بدست مي آوريم . براي به دست آوردن مساحت تعداد پيکسل هاي آبجکت را جمع ميکنيم . حال براي بدست آوردن I مرکز آبجکت مقدار j ها را با هم جمع مکنيم. حال براي بدست آوردن j مرکز آبجکت مقدار i هاي پيکسل ها را با هم جمع و تقسيم به مساحت مي کنيم .

مشخصات و دانلود
  • رمز فایل فشرده : fmchatt.ir
qr code
  • انتشار : ۰۷ اردیبهشت ۰۱
  • دسته بندی :
  • نویسنده : hosseingh
مطالب مرتبط